Alter Ego

Helsingin yliopiston roolipeliyhdistys

Roleplaying association of University of Helsinki

E.G.O -boffausjoukkueen 2024 treenivuosi alkaa.

Alter Egon oma boffausjoukkue E.G.O aloittaa uuden treenivuoden. Tänä vuonna pyrimme parantamaan taistelutaitojamme ja tiimityötämme. Luvassa on harjoituksia, aseenrakennustyöpajoja, uuden tiimiasun suunnittelua, saunailtoja, ja, totta kai, kilpailuja!

Kilpailut mihin osallistumme kesän aikana E.G.O joukkueena ovat hauskoja myös aloittelijoille, joten ei kannata huolehtia jos ei ole päässyt harjoittelemaan, mukaan vaan! Toki harjoitteluissamme käyminen auttaa.

Tässä on yleiskuva kevään ja kesän aikataulusta:

Harjoitukset ja pienemmät tapahtumat:
-Harjoitukset kevään aikana lähes joka maanantai 18:00-20:00 (muutamilla poikkeuksilla) osoitteessa Mechelininkatu 3D
-Julkiset harjoitukset joka lauantai 14:00-16:00 ja sunnuntai 15:00-17:00.
-10.02., 09.03., 06.04. Kerawars
-25.02. Turku harjoituspäivä

Kesän päätapahtumat:
-14-16.06.: Hiidenkirnu
-11-14.07.: Sotahuuto
-09-11.08.: Todellisuuden rajamailla
-Elokuussa.: Nordic Equinox

Lisää tietoa tapahtumista ja harjoituksista saa meidän boffaus-kanavalta Alter Egon discord serveriltä, sekä telegram-kanavalta.

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä E.G.O:n kapteeniin Staiven Anttilaan tai E.G.O:n luutnantteihin, Harri Gävertiin ja Simo Lehtiseen.


E.G.O -boffering teams 2024 training year begins.

Alter Ego’s own boffering team E.G.O is starting a new training year. This year, we will focus on improving our teamwork and fighting skills! trainings, weapon building, creating new team outfits, sauna evenings, and, of course, competitions!

The competitions we will be joining in the summer as the E.G.O team are enjoyable for beginners too, so don’t worry if you haven’t had a lot of practice, so come along! Of course, attending our training sessions will be beneficial.

Here is a general picture of the schedule for spring and summer.

Trainings and smaller events:
-Training in the spring almost every Monday at 18.00-20.00 (with some exceptions) Mechelininkatu 3D
-Public training every Saturday 14-16 and Sunday 15-17
-10.02., 09.03., 06.04. Kerawars
-25.02. Turku training day

Summer main events:
-14-16.06.: Hiidenkirnu
-11-14.07.: Sotahuuto
-09-11.08.: Todellisuuden rajamailla
-August.: Nordic Equinox

You can find more information on events and trainings from our boffering-chanel on Alter Ego’s discord server and from our telegram chat.

If you have any questions you can contact E.G.O’s captain Staiven Anttila, or E.G.O’s liutenants, Harri Gävert and Simo Lehtinen.