Alter Ego

Helsingin yliopiston roolipeliyhdistys

Roleplaying association of University of Helsinki

Uusi Laulukirja

Alter Ego on päättänyt tehdä uuden laulukirjan. Nyt on mahdollista vaikuttaa vastaamalla suuntaa antavaan kyselyyn siitä mitä vanhoja lauluja haluat nähdä myös uudessa kirjassaa.

Voit myös ilmiantaa lauluja mitä uuteen kirjaan voisi lisätä.


New Songbook

Alter Ego is working on producing a new song book. You can take part by answering this non-binding questionnaire about which old songs you wish to see in the new book.

You can also submit songs that could be added to the new book.