Syyskokous Poytakirja Hyvaksymaton 2016

Pöytäkirja

Alter Ego ry
Syyskokous 2016
Torstai 24.11.2016 kello 18:00
Cajsa, Uusi ylioppilastalo

Läsnä

Taneli Pirinen (yhdistyksen sihteeri), Valtter Taipale (yhdistyksen puheenjohtaja), Erno Trygg, Eemeli Tomberg, Jani Höglund, Simo Lehtinen, Touko Hanhijoki (poistui hallituksen jäseniä valittaessa), Teemu Hartikainen, Anna Hjerp, Nea Similä, Peitsa Veteli, Cecilia Äijälä, Tuomas Puikkonen.

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  • Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:10.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  • Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat ovat samat henkilöt.
  • Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Valtter Taipale, kokouksen sihteeriksi Taneli Pirinen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Peitsa Veteli ja Anna Hjerp
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 5. Valitaan hallitukselle seuraavan vuoden puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kokouksen päätöksen mukainen määrä hallistuksen muita varsinaisia ja varajäseniä
  • Valittiin puheenjohtajaksi Nea Similä yksimielisesti.
  • Valittiin varapuheenjohtajaksi Peitsa Veteli yksimielisesti.
  • Sihteeriksi oli ehdolla Taneli Pirinen, Valtter Taipale ja Sir Touko Hanhijoki, joista Valtter Taipale luopui ehdokkuudestaan. Sihteeriksi valittiin äänestyksessä Sir Touko Hanhijoki.
  • Valittiin rahastonhoitajaksi Erno Trygg yksimielisesti.
  • Päätettiin että yhdistykseen valitaan 4 varsinaista ja 5 varajäsentä.
  • Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Aleksi Leinikki (32 ääntä), Teemu Hartikainen (31 ääntä), Eemeli Tomberg (21) ja Anna Hjerp (18 ääntä). Lisäksi ääniä saivat Taneli Pirinen (8), Simo Lehtinen (4), Cecilia Äijälä (3) ja Tiamo Laitakari (1).
  • Valittiin hallituksen varajäseniksi
   1. Simo Lehtinen (42)
   2. Cecilia Äijälä (35)
   3. Valtter Taipale (32)
   4. Taneli Pirinen (27)
   5. Jani Höglund (13)
   • Lisäksi ääniä sai Tiamo Laitakari (5).
 6. Valitaan seuraavalle vuodelle yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies
  • Valitaan toiminnantarkastaja Kristiina Mannermaa ja hänelle varahenkilöksi Heidi Säynevirta.
 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  • Päätettiin jäsenmaksuksi koko vuodelta 6 euroa ja Ropeconin jälkeen liittyviltä uusilta jäseniltä 3 euroa.
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • Kokouskutsussa ei mainittu muita asioita.
 10. Käsitellään mahdollisesti esille tulevat ilmoitusasiat
  • Don Puikkonen pyysi Alter Egoa murhaamaan HYY:n hallituksen puheenjohtajan 8.12.2016.
  • Alter Egon pikkujoulut ovat huomenna 25.10.2016 kello 18 alkaen Kaivokatu 10A:n ullakkosauna Kekkosessa ja kokoushuone Batmanissa.
 11. Kokouksen päätös
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:17.

Liitteet

 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
 2. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017